Jdi na obsah Jdi na menu
 


předškoláci v únoru

4. 2. 2018

ÚNOR

grafomotorika: uvolňovací cviky, nácvik psaní, opis, správný úchop tužky, lineární čáry

matematické činnosti: číselná řada 1 - 10, rozlišování číslic,geometrické tvary, porovnávání velikosti - malý - větší - největší,

jazykové činnosti: vyprávění - rozšiřování slovní zásoby, nadřazené a podřazené pojmy, protiklady, zdrobněliny, vyprávění podle obrázkové osnovy, pantomima

rozumová výchova ( zařazená do všech činností ): sebeobsluha při oblékání a stolování, dodržování bezpečnosti při vycházkách,rozvoj fantazie

výtvarná, pracovní, tělovýchovná a hudební činnost: malba temperou, obkreslování šablon, přasné stříhání výroba karnevalové masky, kresba postavy, prostorové práce, dětské a lidové písničky, přetahování, rovnováha, skákání přes švihadlo

pracovní listy: nácvik psaní číslic,dokreslování,,symetrické obrázky, vybarvování podle čísel a značek

 
 

Portrét