Jdi na obsah Jdi na menu
 


předškoláci v září

4. 11. 2017

ZÁŘÍ

- grafomotorika: uvolňovací cviky, správný úchop tužky, čmáranice, motanice, body, jednotažky, rozvoj jemné motoriky - motání klubíček, zapínání a rozepínání knoflíčků, trhání a lepení papíru

- matematické činnosti: počítání 1 - 5, rozlišování pojmů - více, méně, stejně, přidej, uber, větší, menší

- jazykové činnosti: komunikativní kruh (rozhovory, vyprávění, učit se naslouchat),správná výslovnost hlásek, 

- rozumová výchova (zahrnuta do všech činností) : orientace v budově a okolí školky, pravidla o chování a bezpečnosti při pobytu ve školce, bezpečnost při pobytu na zahrádce, na vycházce, na hřišti, dny v týdnu, základní barvy, znalost vlastního jména a příjmení, bydliště, značky v MŠ, určení ovoce a zeleniny - poznávání smysly (čich, chuť)

- výtvarná, pracovní, hudební a tělesná výchova: malba temperovými barvami, kresba, modelování, trhaná mozaika, opakování známých písní, hra na jednoduché hudební nástroje, nové písničky, protahovací cvičení, správné držení těla, rovnováha na jedné noze,pravolevá orientace, rozvoj hrubé motoriky - lezení, skoky, poskoky, přeskok přes lavičku, koordinace pohybu

- pracovní listy

                                   motanice                                                    body

                                                       

                   jednotažky                                               hledej rozdíly