Jdi na obsah Jdi na menu
 


předškoláci v říjnu

4. 11. 2017

ŘÍJEN

- grafomotorika: uvolňovací cviky, spirála, horní oblouk, správný úchop tužky, rozvoj jemné a hrubé motoriky ( zavazování tkaniček, zapínání knoflíků,...)

- matematické činnosti: číselná řada 1 - 5, upevňování představ o počtu, rozlišování velikostí předmětů ( nejmenší - menší - větší - největší), postavení předmětů v řadě ( první, druhý, poslední )

- jazykové činnosti: komunikativní kruh  ( vyprávění zážitků), logopedické říkanky, rytmizace slov, vytleskávání slabik, formulování otázek a odpovědí - odpovědi celou větou, dramatizace pohádek

- rozumová výchova ( zahrnuta do všech činností): roční období - podzim, pozorování změn v přírodě, změny počasí - vhodné oblečení, zdraví a hygiena

- výtvarná, pracovní, hudební a tělesná výchova: práce s přírodninami, barvy podzimu - zapouštění barev, dechová cvičení, známé melodie, pohybové hry, zdolávání překážek, hry s míčem

- pracovní listy:

                                     

 
 

Portrét