Jdi na obsah Jdi na menu
 


předškoláci v listopadu

5. 11. 2017

LISTOPAD

- grafomotorika: uvolňovací cviky, správný úchop tužky, dolní oblouk,svislé,vodorovné a šikmé linie, vlnovka, dolní a horní klička,  rozvoj jemné a hrubé motoriky ( zavazování tkaniček, zapínání knoflíků,...)

- matematické činnosti: číselná řada 1 - 10, upevňování představ o počtu, rozlišování velikostí a množství  předmětů ( nejmenší - menší - větší – největší, více - méně), geometrické tvary, počet slabik ve slově

- jazykové činnosti: komunikativní kruh  ( vyprávění zážitků, popis obrázku), logopedické říkanky, vytleskávání slabik,první hláska ve slově, básničky

- rozumová výchova ( zahrnuta do všech činností: orientace v okolí,  části lidského těla, zdraví a prevence úrazů ( dodržování bezpečnosti v MŠ, při vycházce, na hřišti,…) , dny v týdnu, barvy, tradice a zvyky

- výtvarná, pracovní, hudební a tělesná výchova: dekorativní práce, portrét, zaměstnání rodičů, dechová cvičení, dětské písničky, poznávání melodií, příprava na vánoční besídku,rozvoj lokomočních pohybů, rovnováha, zdolávání překážek

- pracovní listy:

 
 

Portrét